Shenzhen Lefan Furniture Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $21,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

                        Lefan Furniture located in beautiful Zhongshan which is Sun Yat-sen's hometown and is established in 2014.

                        It covers more than 3000 square meters,  We own a group of excellent designers and experienced management

                        people and the skillful workers which more than 30 people.Our SS products has been sold to Europe, Australia,

                        Middle east, Russia and so on and it attracts customers by high precision +/- 0.50 mm tolerance, top welding,

                        polishing and brushing tecniques. We aim at let our products walk in more peoples home and more hotels.